Det är viktig att veta vad lagen säger om att hålla sällskapsfåglar och att följa detta. Om man INTE följer lagen och Länsstyrelsen kommer på besök kan det bli dyra kostnader. Är det något ni undrar över så ring Jordbruksverket!
  • Förutom foder, vatten, renhållning o hygien, ljus/nattljus, temperatur, luftkvalitet, sysselsättning/berikning osv måste man följa L80-lagen när det gäller burmått t.ex. (lagliga burmått gäller ÄVEN om fågeln bara sover där)
  • Man ska ha naturgrenar som sittpinnar i lagom grovlek(så klorna "går i" pinnen) och de ska vara placerade så att fågeln har möjlighet att flyga från en kortsida till den andra och så att avföring inte hamnar i matskålar etc.
  • Ungar ska inte handmatas om föräldrana kan göra det.
  • Man ska aldrig vingklippa en unge och får endast trimma vingarna på vuxen en gång om året om fågeln absolut inte kan läras ha sele (dock bör man vara medveten om att fågeln kan flyga ändå och inte ha den lös utomhus)
  • Man bör i möjligaste mån ha två av samma art om man inte är hemma 24/7 (och inte ens då tycker jag en människa kan ersätta en annan fågel.)
  • Man får inte ha koppel i fotringen.............................. ja detta var bara en liten del i korta drag.

Läs vidare här själva i dessa pdf-filer och/eller gå in på Jbv´s hemsida så att ni vet att ni uppfyller lagens krav:

Jordbruksverket: skötsel enl. lagen:

Några korta utdrag:


Copyright. Fråga innan om ni vill använda bild eller text. För kontakt maila rytterling@live.se