Länk :om fjädrar, ruggning etc på engelska

Att rugga är den naturliga processen för att gradvis ersätta gamla, trasiga eller skadade fjädrar med nya fjädrar. De nya fjädrarna kan inte bildas om inte de gamla först faller av. Våra tamfåglar har ofta inte riktigt de naturliga ruggnings-perioderna som de skulle haft i de vilda, men ruggar gör dem. Fjädrar består av keratin (ett fibröst strukturellt protein)
Denna process kan pågå i allt från ett par veckor till flera månader, för de större papegojorna tar det längre tid än får de mindre. Papegojorna kommer bara att rugga några fjädrar i taget så att flygförmågan inte hämmas. Vingpennor t.ex. brukar de inte byta mer än vartannat år.
Generellt ruggar fåglar en- två gånger per år vid ungefär samma tid varje år. Art och ålder avgör när din fågel ruggar. Större papegojor som amasoner, jakos och kakaduor ruggar ofta första gången vid 9 till 10 månaders ålder.
De flesta fåglar kan rugga så man inte märker det, medan några kan se väldigt tilltufsade ut. Vid vissa ruggningar byts även vingpennor och stjärtfjädrar och då tar det extra lång tid. Det enklaste sättet att veta säkert om din fågel ruggar eller inte, är att kontrollera uppkomsten av ”pinniga” nya fjädrar. Vid ruggning kan fågeln bli tystlåten, sur och irriterad osv och jag har även märkt på olika fåglar som haft problem med fjäderplockning att de fått återfall vid ruggning.
De nya fjädrarna som växer fram är inneslutna i ett hölje. Pennan innehåller en blod ven. Då fjädern växer inuti dras venen undan och höljet faller av. Fåglarna kommer själv att ta bort höljet från den nya fjädern genom att picka på den och hjälper varandra med detta. Om man har en ensam fågel kan man hjälpa den med detta på platser de inte når själva genom att försiktigt rulla den mellan fingrarna.
När de ruggar behöver de extra fukt så inte höljet blir torrt och hårt. Duscha din fågel varje dag med ljummet vatten. Detta är också bra för det kan klia på dem när de ruggar.
Att tillsätta extra protein (även fett o vitaminer) före och under en ruggning kan vara fördelaktigt för att främja den nya friska fjäderdräkten.
 


Copyright. Fråga innan om ni vill använda bild eller text. För kontakt maila rytterling@live.se