Grå jako och Timneh jako är uppflyttade till Cites A fr.o.m. 4 februari 2017.

Det finns en hel del arter av papegojor som är CITES-LISTADE A . Jag ska försöka förklara vad jag vet här.

För mer info, läs på: http://www.jordbruksverket.se Att en art är citeslistad betyder att den ingår i ett program för hotade arter som många av världens länder är med i, där man försöker begränsa handeln med dessa och därmed stoppa smuggling etc. Följer man inte reglerna och t.ex. sätter ut annons utan citesnummer så utför man ett brott mot artskyddsförordningen. Påföljder: Brott mot detta kan leda till åtal och rättegång med böter som följd och du hamnar i belastningsregistret, har läst att det t.o.m. genererat fängelse.

Det finns olika klasser men här talar jag om de är klass I / A-listade, alltså utrotningshotade

Om en Cites A-listad fågel INTE har cites-intyg är det olagligt att:

Du får inte heller sälja fjädrar eller något som är gjort av fjädrar från en Cites A listad fågel, inte ha den med på fågelträffar med inträde  osv. alltså allt som är kommersiellt.  Enligt Jordbruksverket: Artikel 8.1 i förordning (EG) 338/97. Brott mot artskyddsförordningen kan leda till åtal och rättegång med böter som följd och du hamnar i belastningsregistret, har läst att det t.o.m. genererat fängelse. Man får dock äga en fågel , ha den som husdjur, som är utan intyg och du kan skänka bort den.

Vill man omplacera en cites A listad fågel som inte har intyg får man skänka bort den som gåva, och skriva ett Gåvoavtal. (om det inte finns något kommersiellt syfte hos den som tar emot fågeln) Man får dock inte annonsera ut att man skänker den. Man får inte heller annonsera om att man vill ta emot.

Här finns ett gåvoavtal för utskrift från Jbv 

Man kan/ska ansöka om CITES-intyg om man vill sälja/köpa en fågel, eller avla på dem (och eventuella ungar måste sen också ha intyg) eller vara med på Fågelträffar där det är inträde tex.. I en annons skall alltid cites-nummret stå utskrivet, både köpes o säljes. även om man annonsera om köp av en A-listad art måste man ha ett CITES-intyg.
 Genom utfärdande av CITES-intyg medger Jbv ett undantag från förbudet.

Den måste vara ringmärkt med fast ring eller ha chippmärkning. Sen måste man ha någon/något som bevisar den är född i fångenskap som t.ex. ett uppfödarbevis för att säkerställa att fågeln inte är insmugglad eller liknande. Har man detta kan man ansöka om ett cites-intyg på Jordbruksverket.

Länk till mer info om Cites A : Jordbruksverket

Arterna som är Cites A är (om inga nya lagts till nyligen, dubbelkolla med Jordbruksverket):

AMAZONER KAKADUOR AROR ÖVRIGA

Rödnackad amason
Gulskuldrad amason
Rödstjärtad amason
Finschs amason
S:t Vincent amason
Kejsaramason, kejsarpapegoja
Kuba amason
Gulnackad amason, auropalliata
Gulhuvad amason, belizensis
Gulnackad amason, caribaea
Gulhuvad amason, oratrix
Gulnackad amason, parvipes
Tres Marie amason, tresmariae
Rödmaskad amason
Granada amason
Tucuman amason
S:t Lucia amason
Vinröd amason
Grönkindad amason
Puerto Rico amason

Goffins kakadua
Filippinsk kakadua
Moluckkakadua
Mindre Gultofskakadua
Djampeakakadua
Timorkakadua
Orangetofskakadua
Palmkakadua, Arakakadua
Hyacintaror (alla arter)
Större soldatara, Buffons ara
Blåstrupig ara (även under det felaktiga namnet Ara caninde)
Ljusröd ara
Soldatara, mindre soldatara
Rödpannad ara
Spixs ara
Blåhuvad ara (Ara couloni)
Blåvingad ara (Ara maracana)
Norfolkparakit(kakariki)
Chathamparakit(kakariki)
Rödpannad parakit(kakriki)
Nya Kaledonienparakit
Blåpannad dvärglori, blåpannad fikonpapegoja
Hornparakit
              Grå jako, Timneh jako
Guldparakit
Orangebukig parakit
Gulöronparakit, gulörad parakit
Nattparakit, grottpapegoja
Markparakit, markpapegoja
Rödhjässad papegoja
Guldskuldrad parakit
Svarthätteparakit
Paradisparakit
Mauritiusparakit
Rödgumpad parakit
Tjocknäbbade parakiter
Ugglepapegoja, kakapo

Diademlori & Polynesiska lorier

 


Copyright. Fråga innan om ni vill använda bild eller text. För kontakt maila rytterling@live.se